Zastupništva/ Climaveneta

Climaveneta je renomirani europski proizvođač opreme za klimatizaciju i ventilaciju.

Proizvođač opreme Climaveneta je po financijskim pokazateljima prvi u Europi te peti u svijetu.

U proizvodnji rashladnika vode (chiller-a), toplinskih pumpi (heat pump), krovnih kompaktnih klima jedinica (roof top), klima komora (air handling unit), ventilokonvektora (fan coil), klima ormara (close control unit), te uređaja za klimatizaciju baznih stanica telekomunikacijskih operatera..
 
 • Climaveneta ima 35 godina dugu tradiciju proizvodnje opreme za klimatizaciju i ventilaciju.
 • Ostvareni promet grupacije Climaveneta za 2009 je 188 miliona Eur-a.
 • Proizvodni pogoni Climavenete se nalaze na 90 000 m2.
 • U svojoj ponudi Climaveneta ima uređaje u rasponu od 1 do 2400kW.

 

Climaveneta sudjeluje u Eurovent programu certificiranja.Uz Eurovent Climaveneta također posjeduje i certifikate ISO 9001 te ISO 14001.

Pet prom je ovlašteni distributer proizvodnog programa Climaveneta.Već dugi niz godina Pet Prom distribuira, ugrađuje, pušta u pogon i servisira Climavenetinu opremu na području Republike Hrvatske.

Climavenetini rashladnici vode (chiller-i), toplinske pumpe (heat pump), krovne kompaktne klima jedinice (roof top) nalaze se na preko 600 objekata u Republici Hrvatskoj. Pet Prom je u suradnji sa Climavenetom opremio cijeli niz hotelskih kuća, trgovačkih centara, javnih ustanova te ugostiteljskih objekata.

Pet Prom svake godine sudjeluje na seminarima za servisere koje održava Climaveneta. Također Pet Prom uspijeva iz godine u godinu povećati prodaju Climavenetinog proizvodnog programa na tržištu Republike Hrvatske.

Svakodnevnom suradnjom između prodajnih inženjera tvrtke Pet Prom i inžinjera u Climaveneti uspijevamo osigurati našim klijentima brzu i kvalitetnu uslugu.

Pet Prom i Climaveneta iz proizvodnog programa izdvajaju:

 • Zrakom hlađene rashladnike vode (air cooled chillers), proizvod Climaveneta mod.:NECS sa integriranim scroll rashladnim kompresorima,
 • Proizvod Climaveneta mod.: FOCS sa integriranim vijčanim rashladnim kompresorima i mehaničkom regulacijom rasterećenja,
 • Proizvod Climaveneta mod.: FOCS sa integriranim vijčanim rashladnim kompresorima i inverterskom regulacijom rasterećenja,
 • Proizvod Climaveneta mod.: TECS-F sa integriranim centrifugalnim turbo rashladnim kompresorima i inverterskom regulacijom rasterećenja.
 • Zrakom hlađene rashladnike vode sa opcijom iskorištenja niskih temperatura zraka za hlađenje vode (air cooled chillers with free cooling), proizvod Climaveneta mod.: NECS-FC sa integriranim scroll rashladnim kompresorima,
 • Proizvod Climaveneta mod.: FOCS-FC sa integriranim vijčanim rashladnim kompresorima i mehaničkom regulacijom rasterećenja
 • Toplinske pumpe zrak/voda (air to water heat pump), proizvod Climaveneta mod.: NECS-N sa integriranim scroll rashladnim kompresorima,
 • Proizvod Climaveneta mod.: RECS sa integriranim vijčanim rashladnim kompresorima i mehaničkom regulacijom rasterećenja.
 • Toplinske pumpe zrak/voda sa potpunim iskorištenjem otpadne topline (air to water heat pump with total heat recovery), proizvod Climaveneta mod.: ERACS-R sa integriranim vijčanim rashladnim kompresorima i mehaničkom regulacijom rasterećenja.
 • Višenamjenski uređaj za spajanje na četverocijevni sustav/multi purpose unit, proizvod Climaveneta, mod.: ERACS-Q je višenamjenski uređaj popularno zvan "Energy raser", sa integriranim vijčanim rashladnim kompresorima i mehaničkom regulacijom rasterećenja.
 • Proizvod Climaveneta, mod.: HRAQ je višenamjenski uređaj popularno zvan "Energy raser", sa integriranim scroll rashladnim kompresorima.
 • Vodom hlađeni rashladnik vode (water cooled chillers), proizvod Climaveneta mod.: NECS-W sa integriranim scroll rashladnim kompresorima,
 • Proizvod Climaveneta mod.: FOCS-W sa integriranim vijčanim rashladnim kompresorima i mehaničkom regulacijom rasterećenja,
 • Proizvod Climaveneta mod.: TECS-HF sa integriranim centrifugalnim turbo rashladnim kompresorima i inverterskom regulacijom rasterećenja.
 • Toplinske pumpe voda/voda (water to water heat pump), proizvod Climaveneta mod.: NECS-WN sa integriranim scroll rashladnim kompresorima.
 • Rashladnik vode bez integriranog kondezatora (condenserless chiller), proizvod Climaveneta mod.: FOCS-ME sa integriranim vijčanim rashladnim kompresorima i mehaničkom regulacijom rasterećenja, proizvod Climaveneta mod.: HE sa integriranim scroll rashladnim kompresorima, proizvod Climaveneta mod.: ME sa integriranim klipnim rashladnim kompresorima.
 • Kondezacijski agregat (condensing units), proizvod Climaveneta mod.: HCAT sa integriranim scroll rashladnim kompresorima.
 • Krovnih kompaktnih klima jedinica (packaged roof top units), proizvod Climaveneta mod.: WHISPER sa integriranim scroll rashladnim kompresorima i rotacionim rekuperatorom topline,
 • Proizvod Climaveneta mod.: WHISPER-ENTHALPY sa integriranim scroll rashladnim kompresorima i rotacionim rekuperatorom topline te termodinamičkim efektom (iskorištenje odsisnog ohlađenog zraka iz prostora), proizvod Climaveneta mod.: WISDOM sa integriranim scroll rashladnim kompresorima i pločastim rekuperatorom topline.
 • Toplinske pumpe voda/zrak (heat pump for water loop system), proizvod Climaveneta mod.: WET-RTF sa integriranim scroll rashladnim kompresorima, proizvod Climaveneta mod.: WET-RTF-R sa integriranim scroll rashladnim kompresorima i pločastim rekuperatorom topline.
 • Klima komore (air handling units), proizvod Climaveneta mod.: WIZARD sa pločastim rekuperatorom topline, proizvod Climaveneta mod.: WIZARD-AUTOMATIC rotacionim rekuperatorom topline.
POSLJEDNJI PROJEKTI / NA KOJIMA JE INSTALIRANA OPREMA ILI SISTEMI Climaveneta