Osposobljeni smo i ovlašteni izvođač plinskih instalacija za radno područje A+B (sve vrste plinskih instalacija neovisno o veličini i vrsti plinomjera ili snage postrojenja) na području distibucije GPZ

Projektiramo rješenja za plinske instalacije, osiguravamo sve potrebne suglasnosti za priključak na distribucijsku mrežu, stručno i kvalitetno izvodimo plinske instalacije, organiziramo sva potrebna ispitivanja i certifikate ispravnosti plinskih instalacija, sigurno i prema pravilima struke izvodimo priključenje svih vrsta plinskih trošila, neovisno o veličini i broju potrošača.
Ukoliko niste u mogućnosti koristiti zemni plin nema nikakvih problema jer mi nudimo kompletno rješenje i instalaciju postrojenja UNP-a (ukapljeni naftni plin), isporučujemo i instaliramo sve vrste i veličine spremnika isparnih i redukcionih stanica, osiguravamo ispitivanja i puštanje u pogon od strane ovlaštenih institucija.
Ukratko, poželite li koristiti plin neovisno o lokaciji,  PET-PROM ispunjava sve Vaše želje.