Rashladnici vode - chilleri

Climavenetin proizvodni program rashladnika vode:

 • Zrakom hlađeni rashladnik vode (air cooled chiller)
 • Zrakom hlađeni rashladnik vode sa opcijom iskorištenja niskih temperatura zraka za hlađenje vode (air cooled chillers with free cooling)
 • Rashladnik vode bez integriranog kondezatora (condenserless chiller)
 • Vodom hlađeni rashladnik vode (water cooled chillers)
 • Kondezacijski agregat (condensing units)

 

Zrakom hlađeni rashladnik vode sa opcijom iskorištenja niskih temperatura zraka za hlađenje vode (air cooled chillers with free cooling):

 • proizvod Climaveneta mod.: NECS sa integriranim scroll rashladnim kompresorima,
 • proizvod Climaveneta mod.: FOCS sa integriranim vijčanim rashladnim kompresorima i mehaničkom regulacijom rasterećenja
 • proizvod Climaveneta mod.: FOCS sa integriranim vijčanim rashladnim kompresorima i inverterskom regulacijom rasterećenja
 • proizvod Climaveneta mod.: TECS-F sa integriranim centrifugalnim turbo rashladnim kompresorima i inverterskom regulacijom rasterećenja.    

 

Zrakom hlađeni rashladnik vode sa opcijom iskorištenja niskih temperatura zraka za hlađenje vode (air cooled chillers with free cooling):

 • proizvod Climaveneta mod.: NECS-FC sa integriranim scroll rashladnim kompresorima,
 • proizvod Climaveneta mod.: FOCS-FC sa integriranim vijčanim rashladnim kompresorima mehaničkom regula
 • rashladnik vode bez integriranog kondezatora (condenserless chiller):
 • proizvod Climaveneta mod.: FOCS-ME sa integriranim vijčanim rashladnim kompresorima i mehaničkom regulacijom rasterećenja
 • proizvod Climaveneta mod.: HE sa integriranim scroll rashladnim kompresorima, proizvod Climaveneta mod.: ME sa integriranim klipnim rashladnim kompresorima.

 

Vodom hlađeni rashladnik vode (water cooled chillers)

 • proizvod Climaveneta mod.: NECS-W sa integriranim scroll rashladnim kompresorima,
 • proizvod Climaveneta mod.: FOCS-W sa integriranim vijčanim rashladnim kompresorima i mehaničkom regulacijom rasterećenja,
 • proizvod Climaveneta mod.: TECS-HF sa integriranim centrifugalnim turbo rashladnim kompresorima i inverterskom regulacijom rasterećenja.

 

Kondezacijski agregat (condensing units):

 • proizvod Climaveneta mod.: HCAT sa integriranim scroll rashladnim kompresorima.