Sustavi videonadzora koriste se za nadziranje unutrašnjih i vanjskih prostora kao samostalni sustavi ili kao dio sigurnosnog sustava

Osnovne komponente sustava čine jedna ili više kamera za snimanje i nadzor vanjskog i unutarnjeg  prostora, mogu biti fiksno podešene ili pokretne. Prijenos video signala do nadzornog centra može biti realiziran žičnim putem (koaksijalnim ili optičkim signalnim kablovima) ili bežičnim putem pomoću radio signala. Još jedna bitna komponenta sistema predstavlja digitalni video rekorder, koji vrši snimanje signala koji dolazi s mjesta interesa.
Sustav se može podesiti da radi non-stop ili samo pod odredjenim uvjetima (ako se aktivira alarm, detektira pokret i sl.) te se sve informacije prosljeđuju se u nadzorni centar. Na ovaj način vrši se ušteda resursa, a i lakše se vrši pregled snimljenog materijala.

Zadatak projektanta cijelog sustava je da osigura kompletnu pokrivenost unutar i izvan prostorija od interesa i da priloži optimalno rešenje. Sa zadovoljstvom Vam nudimo usluge projektiranja u ovom području i instaliranja kompletnog sustava.

Od opreme izdvajamo General Electric proizvode zbog svog kvaliteta i dizajna koji prati najnovije svjetske trendove.
 

Namjena sustava video-nadzora

Videonadzor primjenjuje se tamo gdje je vizualna informacija o događajima i stanju na objektu bitna za sigurnost ljudi, imovine ili procesa proizvodnje, odnosno za unapređenje poslovanja.
Kod odabira sustava za videonadzor potrebno je voditi računa o svim faktorima koji mogu utjecati na rad sustava, počevši od njegove svrhe, broja potrebnih kamera, rada u vanjskim i noćnim uvjetima, načina snimanja, kvalitete snimanja, potrebama naručitelja, odnosno svim faktorima specifičnim za svakog pojedinog korisnika.

Osnovna namjena videonadzora je :

  • Odvraćanje potencijalnog počinitelja kaznenog djela
  • Detekcija kretanja osobe ili objekta u štićenom prostoru
  • Prepoznavanje poznate osobe u prostoru
  • Identifikacija počinitelja kaznenog djela
  • Nadzor tehnološkog procesa u proizvodnji