Vodovodne i kanalizacijske instalacije izvodimo koristeći visokokvalitetne materijale i opremu

Petprom vrši Izradu projektne i izvedbene dokumentacije, dobava opreme i izvedba kanalizacijske infrastrukture te kućnih razvoda.

Pitka voda

Cijevi su izrađene iz PP-R-a te prikladne za prijenos svih tvari koje nagrizaju materijal same cijevi. Jedan od razloga korištenja cijevi iz PP-R-a  je visoki stupanj otpornosti na stvaranje taloga, postojanost na koroziju, minimalno istezanje po dužini, bez opasnosti od zapaljenja i  produljeni vijek trajanja. Isto tako za povezivanje cijevi koristimo fitinge, koji se specijalnim alatima fiksiraju i predstavljaju trajno nepropusni spoj. Da bi osigurali krutost cijev je potrebno učvrstiti obujmicama, čija se veličina odabire prema vanjskoj dimenziji cijevi. Za svaki postojeći potrošač potrebno je ugraditi ventile kojima je moguće odvojiti dio u trenutku zamjene dotrajalih dijelova na samom potrošaču.

Topla voda

Prilikom montaže cjevovoda tople vode potrebno je znati da prilikom temperaturnih razlika dolazi do rastezanja cijevi. Iz tog razloga koriste se kompenzatori da bi kompenzirali moguća produljenja cijevi. Cijevi za dobavu tople vode potrebno je izolirati kako bi izbjegli gubitak topline, ali i moguće pojave koje se mogu pojaviti prilikom temperaturnih razlika okoline i vode unutar cijevi.

Hidrantska mreža

Hidrantska mreža za gašenje požara je skup cjevovoda, uređaja i opreme kojima se voda od sigurnog izvora dovodi do štićenih prostora i građevina.
Unutarnja hidrantska mreža za gašenje požara izvedena u objektu koji se štiti, završava bubnjem s namotanim cijevima stalnog presjeka i mlaznicom ili vatrogasnom cijevi sa spojnicama i mlaznicom; cjevovod izveden iz čelične pocinčane cijevi. Dimenzija cijevi ovisi o površini objekta odnosno količini vode potrebne u trenutku požarne situacije.

Odvodnja i kanalizacija

Odvodnju i kanalizaciju možemo podijeliti na unutarnju i vanjsku. Razlika je kako u dimenzijama tako i u materijalima i načinu montaže. Kanalizacijski sustavi izrađeni su od PVC tvrdih materijala a termoplastični PE. sustavi izrađeni iz navedenih materijala imaju prednost pred drugim materijalima, a to su otpornost prema koroziji, mala masa, dielektričnost, mali koeficijent toplinske vodljivosti, lagana montaža, mogućnost recikliranja materijala.

Unutarnja odvodnja

Moguća je montaža na žbuku i pod žbuku. Prilikom montaže unutarnje odvodnje jedan od mogućih problema je buka koju izaziva voda prolazeći kroz cijev. Iz tog razloga upotrebljavamo cijevi koje su izrađene iz punog polipropilena i osiguravaju optimalna termička i mehanička svojstva. Također i spojni lukovi kao i fitinzi specijalne su izvedbe (lukovi dugog radijusa) te smanjuju turbulencije, a samim tim i buku. Korištenjem čeličnih obujmica s gumenom brtvom za zvučnu izolaciju zaustavlja se prenošenje neugodnih zvukova prema podrumu zgrade ili kuće.
Prilikom prolaza kroz stropove potrebno je izvesti zvučnu izolaciju uz primjenu hidroizolacije. Nužno je postavljanjem revizionih otvora u slučaju začepljenja i prilikom montaže paziti da pristup reviziji bude jednostavan.
Odvodi i sifoni unutar kućanstva prilagođeni su uređajima (perilica suđa, perilica rublja, tuš kade,..).

Vanjska odvodnja

Kod montaže vanjske kanalizacije osim odabira tipa cijevi nužno je voditi brigu i o kvaliteti podloge na koju se postavlja. Podloga mora biti bez kamenja, a materijal sabijanja treba biti sloj s veličinom zrna do 40 mm. Širina rova ovisi o dimenziji cijevi koja se polaže.